fbpx

Joi: Conferinţă internațională la Cetatea Oradea

Foto: Ovi D. Pop

Haideţi să învăţăm să valorizăm patrimoniul arhitectural.

 

25 Octombrie 2017

13:06

Joi, 26 Octombrie 2017, de la ora 09:30, în cadrul Cetății Oradea, Corpul C, Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din județul Bihor organizează o conferinţă internaţională pe tema „Valorizarea și protecția patrimoniului arhitectural în regiunile transfrontaliere ”.

Obiectivele evenimentului sunt acelea de a prezenta studii de caz privind valorizarea și protejarea patrimoniului în Franța, România și Ungaria, precum şi dezvoltarea unor parteneriate în vederea derulării unor activități comune în cadrul Anului European al Patrimoniului Cultural.

Programul conferinţei este următorul:

 • 09:30 –  Alocuțiuni
 • 10:00 – Jonathan Fedy, Responsabil Patrimoniu și Cooperare Internațională, Asociația Sites et Cités remarquables de France: „Dezvoltarea turistică echilibrată a teritoriilor în jurul patrimoniului”
 • 11:00 – Adriana Lipoveanu, Director executiv adjunct – Instituția Arhitectului Șef, Primăria Municipiului Oradea: Prezentarea Programului Multianual privind realizarea lucrărilor de protejare şi intervenţie asupra clădirilor cu valoare cultural arhitecturală situate în „Ansamblul Urban – Centrul Istoric Oradea”
 • 11 :30 – Gyula Osckay Secretar General Central European Service for Cross-Border Initatives: „Prezentarea unor exemple de bune practici privind valorizarea și protecția patrimoniului într-un context transfrontalier”
 • 12:00 –  Sesiune de întrebări și discuții
 • 12:30 – Pauză de prânz
 • 13:30 – Angela Lupsea – Director Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor: Prezentarea proiectului „Sustainable protection and promotion of Art Nouveau heritage in the Danube region” implementat de Municipiul Oradea în cadrul Programului de Cooperare Transnațională Dunărea 2014-2020
 • 14 :00 – Mihai Jurca, Director executiv Asociația pentru Promovarea Turismului în Oradea și regiune (APTOR) : „Valorizarea și animarea patrimoniului arhitectural din Municipiul Oradea prin organizarea de eveniment”
 • 14:30 – Sesiune de întrebări și discuții
 • 15 :00 – Concluzii, Jose Osete, Director Asociația Initiatives France – Hongrie (INFH)
 • 15:30 – Vizită ghidată a Cetății Oradea

Paula Dreve