fbpx

90.000 de Euro pentru dezvoltarea judetului

strategieJudețul Bihor primește bani pentru dezvoltarea mai multor sectoare.

 

16 Mai 2013

13:22

 

Ieri, 15 Mai 2013,  preşedintele CJ Bihor Cornel Popa, vicepreşedintele CJ Bihor Ioan Mang şi doi reprezentanţi ai consorţiului format din SC RomActiv Business Consulting SRL și SC GEA Strategy & Consulting SRL, au semnat  contractul pentru proiectul  „Servicii de elaborare a strategiei pentru dezvoltarea durabilă a judeţului Bihor, pentru perioada 2014 – 2020”.

Obiectivul îl reprezintă efectuarea unei serii de proiecte strategice noi și reconsiderarea proiectelor neabordate din precedentele documente strategice, pentru a absorbi fonduri europene perioada  2014 – 2020.

Strategia de dezvoltare va ţine cont de priorităţile formulate în: politicile Comunitare (Politica de Mediu, Politica de Coeziune, Politica Agricolă Comună, politica Externă), Fondurile Structurale şi de Coeziune, precum şi Fondurile pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, precum şi programele şi strategiile regionale, judeţene şi locale.

Durata de implementare este de şase luni. Se are în vedere obținerea unor repere strategice de dezvoltare a judeţului pe o perioadă de şase ani, valoarea contractului fiind de aproximativ 90.000 euro.

În acest proiect vor fi cuprinse:

 • proiecte de infrastructură
 • proiecte de mediu
 • proiecte ce vizează dezvoltarea economiei şi creşterea competitivităţii economice
 • proiecte în domeniul sănătăţii şi educaţiei
 • proiecte în domeniul turismului
 • proiecte de dezvoltare rurală
 • proiecte de dezvoltare a resurselor umane
 • proiecte de dezvoltare a capacităţii administrative

Întregul proces se va baza pe consultări directe cu actorii locali şi publicul larg, urmând a fi constituite grupuri de lucru care au ca scop implicarea inclusiv a populaţiei în elaborarea strategiei.

Etapele proiectului vor fi:

În lunile Mai şi Iunie 2013 – analiza situaţiei existente în judeţul Bihor. Se vor organiza 4 focus-grupuri, împărţite pe obiectivele:

 • Infrastructură, echiparea teritoriului, Mediu şi infrastructura de mediu.
 • Dezvoltarea teritorială, Potenţial turistic.
 • Capital uman, infrastructură socială, educaţie şi sănătate.
 • Capacitate administrativă, Contribuţia la obiectivele orizontale

În lunile Iulie şi August – Elaborarea proiectului de strategie de dezvoltare a judeţului şi a portofoliului de proiecte. În lunile Septembrie şi Octombrie  – Validarea formei finale a strategiei şi a portofoliului de proiecte aferent acesteia în cadrul consultărilor publice.

 

Andrei Marcu