fbpx

APIA Bihor efectueaza supracontroale in sectorul zootehnic

APIA BIhorAtenție, se fac controale în tot județul.

 

14 August 2014

15:10

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) – Centrul Judeţean Bihor informează că în perioada imediat următoare se va efectua control/suparacontrol la faţa locului pentru acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii (ANT) în sectorul zootehnic pentru speciile ovine/caprine şi a ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, în anul 2014.

Eşantionul cu beneficiarii care vor fi supuşi controlului la faţa locului a fost extras, în urma unei analize de risc, de către o Comisiei de eşantionare înfiinţată la nivelul APIA Bucureşti.

Va fi verificată respectarea obligaţiilor pe care solicitanţii de sprijin specific acordat producătorilor de lapte şi carne de vită din zonele defavorizate şi le-au asumat la depunerea cererilor. Astfel va fi controlată:

  • existenţa efectivă a animalelor în exploataţie, inclusiv a celor care nu fac obiectul cererii depuse
  • existenţa, pentru animalele găsite la faţa locului, a celor 4 elemente ale sistemului de identificare (crotalii aplicate, paşapoarte în original, înregistratea în Registrul Naţional al Exploataţiilor – conform extrasului din ziua/preziua controlului, registrul individual al exploataţiei, completat la zi)
  • existenţa documentelor justificative a altor evenimente (pierdere crotalii, forţă majoră, etc)
  • existenţa documentelor justificative pentru ieşirea din exploataţie, după caz

În cadrul activităţii de control la faţa locului pentru ajutorul specific acordat producătorilor de lapte şi carne de vită din zona defavorizată vor fi controlate un număr de 471 de exploataţii, respectiv un număr de 113.827animale.

Cei care au depus cerere că au obligaţia de a menţine în exploataţie animalele  pentru care s-a solicitat ajutorul specific, chiar dacă au fost controlaţi, astfel:

  • ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru speciile ovine/caprine – 90 de zile de la data limită a depunerii cererii (20 Iunie 2014) respectiv 17 Septembrie 2014 inclusiv.
  • ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate – 100 de zile de la data limită a depunerii cererii (20 iunie 2014) respectiv 27 Septembrie 2014 inclusiv
  • ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate – 6 luni de la data limită a depunerii cererii (20 Iunie 2014) respectiv 21 Decembrie 2014 inclusiv.

Animalele găsite la control fără numere de identificare (crotalii), cele incorect identificate şi cele care nu sunt găsite, în urma controlului administrativ, în exploataţie la datele obligatorii de retenţie mai sus specificate sunt animale nedeterminate, care generează penalitaţi sau excluderi de la plată, după caz.

subliniază Florian Pavel, director executiv APIA Bihor.