fbpx

APIA obliga agricultorii sa-si ingrijeasca fermele

fermaFermierii bihoreni care au depus cereri de ajutor au obligaţia de a respecta bunele condiţii agricole şi de mediu pe întrega suprafaţă a fermei.

 

17 Aprilie 2013

09:20

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Centrul Judeţean Bihor informează fermierii care au solicitat şi solicită plăţi pentru  schema de plata unică pe suprafaţă, plăţi naţionale directe sau plăţi în cadrul Măsurilor  211  – Sprijin pentru zona montană defavorizată (ZMD),  212 – Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona montană şi 214 – Plăţi de agro-mediu că au obligaţia de a respecta bunele condiţii agricole şi de mediu pe întrega suprafaţă a fermei.

Nerespectarea de către agricultori a normelor de ecocondiţionalitate conduce la reducerea plăţilor sau excluderea de la plată, pe baza gravităţii, amplorii, persistenţei, repetiţiei şi caracterului intenţionat al nerespectării obligaţiilor, la una sau mai multe scheme de sprijin, pentru unul sau mai mulţi ani (art. 23 si 24 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009) cu exceptia cazurilor de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale (art. 31 din Regulamentul CE nr. 73/2009).

Bunele condiţii agricole şi de mediu în România sunt legiferate prin Ordinul MADR/MAP   nr. 30/147 din 2010 privind bunele condiţii agricole şi de mediu în România, cu modificările şi completările ulterioare şi sunt următoarele:

I. Standarde pentru evitarea eroziunii solului:

GAEC 1. Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă şi/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală a fermei.

GAEC 2. Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prăşitoare, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel.

GAEC 3. Se menţin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007.

II. Standarde pentru menţinerea conţinutului de materie organică în sol:

GAEC 4. Floarea soarelui nu se cultivă pe acelaşi amplasament mai mult de 2 ani consecutivi.

GAEC 5. Nu este permisă  arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil.

III. Standarde pentru menţinerea structurii solului:

GAEC 6. Nu este permisă efectuarea lucrării de arat în condiţii de umiditate excesivă a solului.

IV. Standarde pentru menţinerea unui nivel minim de întreţinere a terenurilor agricole:

GAEC 7. Întreţinerea pajiştilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de păşunat de 0,3 UVM/ha şi/sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an, evidenţiate în registrul activităţilor desfăşurate pe pajiştile permanente, completat la zi, conform modelului aprobat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

GAEC 8. Nu este permisă  arderea vegetaţiei pajiştilor permanente.

GAEC 9. Nu este permisă tăierea arborilor solitari şi/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole.

GAEC 10. Evitarea instalării vegetaţiei nedorite pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care nu sunt folosite în scopul producţiei.

V. Standarde pentru protejarea şi gestionarea apelor:

GAEC 11. Respectarea normelor legale privind utilizarea apei pentru irigaţii în agricultură.

GAEC 12. Nu este permisă aplicarea îngrăşămintelor de orice fel pe suprafeţele de teren care se constituie în fâşii de protecţie în vecinătatea apelor de suprafaţă, a căror lăţime minimă este de 1 m pe terenurile situate în blocurile fizice cu panta medie de până la 12% şi de 3 m pe terenurile situate în blocurile fizice cu panta medie mai mare de 12%”.

În urma deplasărilor în teren am constatat că o mare suprafaţă de pajişti permanente din judeţul Bihor ar putea să aibă probleme cu nerespectarea normelor de ecocondiţionalitate deoarece proprietarii sau administratorii acestora nu respectă angajamentele asumate prin cererea unică de plată. Având în vedere că în perioada imediat următoare vor avea loc controale prin teledetecţie şi controale clasice pe teren conform esantioanelor stabilite de APIA Bucureşt,i în baza legislaţiei naţionale şi europene, facem apel către toţi proprietarii respectiv administratorii de pajişti permanente, să-şi îndeplinească angajamentele asumate, pe româneşte: să cureţe pajiştile permanente!

a declarat directorul executiv APIA Bihor, Florian Pavel.