fbpx

Astazi celebram intrarea Domnului in Ierusalim sau Floriile

intrarea Domnului in IerusalimIntrarea Domnului în Ierusalim sau Floriile este primul praznic împărătesc cu dată schimbătoare, care se serbează cu o Duminică înainte de Sfintele Paști.

13 Aprilie 2014

08:05

 

Această sărbătoare ne aduce aminte de intrarea triumfală a Mântuitorului Hristos în Ierusalim când, călare pe un asin și înconjurat de ucenicii Săi, este primit cu bucurie de către oamenii din cetate, care își puneau hainele în fața Mântuitorului, întâmpinându-L cu ramuri verzi de finic și osanale, cântându-I:

Osana Fiului lui David; binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului! Osana întru cei de sus!

(Matei XXI, 9)

vie fiindu-le în minte minunea săvârșită de Domnul Iisus cu o zi înainte, când l-a înviat pe Lazăr, care fusese mort de patru zile! Mulți dintre cei care L-au întâmpinat vedeau în El pe mult așteptatul Mesia – Fiul lui David, care îi va elibera de robia și puterea romană! Însă Hristos, smerindu-Se pe Sine nu acceptă nici o funcție pământească, ci doar pe aceea de Mesia – Mântuitorul omenirii din robia păcatului și a morții!

El, Unicul Fiu al lui Dumnezeu, fuge de slava deșartă pe care noi, oamenii, o primim cu lăcomie și mândrie. Prin această intrare în Ierusalim Mântuitorul își asumă jertfa pe care o va aduce spre împăcarea neamului omenesc cu Dumnezeu; Jertfa supremă: pe El Însuși, pe altarul Sfintei Cruci, pe care o va sfinți cu scump Sângele Său!

În primele veacuri creștine Duminica Floriilor era și Duminica în care catehumenii, cei care urmau să primească Sfântul Botez, primeau de la episcop Crezul niceo-constantinopolitan, spre a-și mărturisi credința în Dumnezeu, Unul în Ființă și Întreit în Persoane: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh! Tot în această Duminică era obiceiul ca împărații să facă grațieri.

În Duminica Floriilor sunt aduse la Sfânta Biserică ramuri de salcie, care se vor sfinți de către preoți și vor fi împărțite credincioșilor spre a le duce la casele lor. Tot în această Duminică sunt sărbătoriți toți cei care poartă nume de flori.

Troparul Floriilor:

Învierea cea de obşte mai înainte de Patima Ta încredinţând-o, pe Lazăr din morţi l-ai sculat, Hristoase Dumnezeule. Pentru aceasta şi noi, ca pruncii, semnele biruinţei purtând, Ţie Biruitorului morţii strigăm: Osana Celui dintru înălţime, bine eşti cuvântat, Cel ce vine întru numele Domnului.

 

Pr. Gabriel –Iakab