fbpx

Astazi sarbatorim Rusaliile

rusaliilePogorârea Duhului Sfânt, Cincizecimea sau Rusaliile este ultimul praznic împărătesc care încheie ciclul pascal.

 

08 Iunie 2014

08:32

Această zi de mare sărbătoare încununează opera mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu prin sfințenia adusă în lume de Duhul Sfânt. Acest Duh Sfânt a fost promis ucenicilor și apostolilor de către Mântuitorul, pe muntele Măslinilor, înainte de a se Înălța la ceruri: „Mângâietorul, pe Care Eu vi-L voi trimite de la Tatăl, Duhul Adevărului, Cel ce din Tatăl purcede” (Ioan XV, 26).

Pogorârea Duhului Sfânt descoperă lumii Mireasa lui Hristos, singura instituție teandrică, divino-umană, născută în chip nevăzut din coasta împunsă a Mirelui Ei. Momentul pogorârii Sfântului Duh peste apostolii Domnului și cei aflați în acea casă din Ierusalim, la cincizeci de zile de la Învierea Mântuitorului, marchează întemeierea Bisericii Creștine, în chip văzut, prin predica sfinților apostoli, începând cu Sfântul Apostol Petru.

Din bărbații fricoși care se ascundeau „de frica Iudeilor” (Ioan XX, 19), ca nu cumva să fie prinși și aruncați în temniță, sau să pățească ceva și mai rău, apostolii, sfințindu-se prin Duhul Sfânt, pogorât asupra lor sub forma unor „limbi ca de foc” (Faptele Apostolilor II, 3), ies plini de curaj ca să vestească Cuvântul Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos, tuturor neamurilor, începând cu cele din Ierusalim, adunate atunci pentru sărbătoarea păgână a trandafirilor, Rosalia. Tot în acea zi, evreii sărbătoreau Cincizecimea, sărbătoare evreiască ce comemora legământul dintre Dumnezeu și poporul evreu, prin primirea Legii de către Moise pe muntele Sinai.

Ca o adeverire a sfințeniei și curajului primit prin Duhul Sfânt, Sfinții Apostoli, nu doar că vorbesc despre Evanghelia mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu, ci și botează peste trei mii de bărbați, în prima zi, iar a doua zi alți două mii, luând ființă prima comunitate mare de creștini.

Duhul Sfânt, a treia Persoană Sfintei Treimi, pogoară lumii sfințenia lui Dumnezeu; sfințește și curăță sufletele care-L primesc pe Dumnezeu ca: Tată, Mântuitor și Sfințitor, „fiindcă Trei sunt Cei ce mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Sfântul Duh; şi Aceştia Trei Una sunt” (1 Ioan V, 7).

Fie ca praznicul Pogorârii Sfântului Duh să lumineze și să sfințească sufletele tuturor, făcându-ne vrednice mădulare ale trupului lui Hristos! Amin!

 

Pr. Gabriel Iakab