fbpx

Bani europeni pentru 3 biserici oradene

biserica cu luna oradeaPrimăria Oradea anunță reabilitarea a trei biserici prin intermediul fondurilor europene.

 

 

08 August 2013

17:32

1.404.534 Euro va primi municipiul Oradea din fondurile europene prin Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională care a depus spre finanțare în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Ungaria, Axa prioritară 2 de dezvoltare a turismului, Proiectul Punți crișene – Proiect de promovare a ecumenismului regional în Bihor Hajdu – Bihar.

Acești bani vor fi utilizați pentru reabilitarea a 3 biserici din oraș:

  • Renovarea faţadelor la Biserica Romano-Catolică din Cetate: consolidarea tuturor podestelor şi planşeelor de lemn respectiv a scărilor turnului, înlocuirea pavajului spaţiului interior cu plăci de piatră, similipiatră sau gresie pozate în nisip sau şapă de ciment, realizarea unei hidroizolaţii cu folii de polietilenă extrudată de-alungul perimetrului clădirii, refacerea pavajului perimetral, reabilitarea finisajelor de tencuieli la soclu şi pe porţiunile inferioare cu tencuieli poroase de renovare pentru permiterea aerisirii zidăriilor, refacerea zugrăvelii tuturor faţadelor şi pereţilor interiori, realizarea unei reţele electrice de iluminat exterior arhitectural al turnului,realizarea sistemului de iluminat interior
  • Biserica cu Lună: se va realiza un drenaj subteran perimetral al bisericii şi coborârea cotei de teren pe latura nordică a bisericii inclusiv amenajarea curţii interioare cu pavaj din piatră naturală, se va reabilita sistemul de canalizare pluvială de-a lungul perimetrului bisericii, se va realiza un soclu de piatră perimetral, distanţat de parament, care permite aerisirea zidăriei, vor fi reabilitate scările de acces la orologiu şi la etajul clopotelor,se va restaura mobilierul istoric al bisericii: scaun arhieresc, amvon, strane, se va realiza o nouă poartă metalică cu grilaj pentru accesul dinspre Piaţa Unirii, se va realiza un sistem de siguranţă şi supraveghere interioară pentru biserică, se va reabilita sistemul de încălzire al bisericii și vor fi reabilitate instalaţiile de alimentare cu energie electrică
  • Biserica Reformate de pe strada Primăriei din Orașul Nou: consolidarea fundaţiilor colţului nord-vestic al clădirii, marcat de fenomenul tasării inegale şi de apariţia unor fisuri, renovarea faţadelor şi remedierea problemelor de etanşeitate şi racordare, înlocuirea segmentelor de burlane şi jgheaburi deteriorate, reabilitarea tâmplăriei ferestrelor şi uşilor, consolidarea tuturor planşeelor de lemn ale turnurilor, realizarea unei hidroizolaţii cu folii de polietilenă extrudată de-alungul perimetrului clădirii, refacerea pavajului trotuarului perimetral, reabilitarea finisajelor de tencuieli cu tencuieli poroase de renovare pentru permiterea aerisirii zidăriilor, refacerea zugrăvelii tuturor faţadelor, realizarea unei reţele electrice de iluminat exterior arhitectural şi a unei instalaţii de paratrăsnet

Ioana Mădălina Ștefănică