fbpx

Concurs de proiecte pentru agenda evenimentelor de interes public în 2017

O oportunitate și pentru voi. 

 

08 Aprilie 2017

08:15

Începând cu data de 10 Aprilie 2017, Primăria Municipiului Oradea lansează sesiunea de selecţie a proiectelor ONG-urilor sau ale altor structuri private privind completarea sau crearea de noi evenimente de interes public. Aceste pot beneficia în anul 2017 de finanţare nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Oradea, în baza HCL 158/2017.

Acordarea de finanţări nerambursabile se va face în baza „Regulamentului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Oradea alocate pentru activităţi nonprofit de interes local”, pornind de la necesarul de evenimente publice specificat.

Regulamentul poate fi consultat pe site-ul Primăriei Oradea, oradea.ro, secţiunea „Informaţii de interes public – alte informaţii de interes public – finanţări nerambursabile”. Vor fi finanţate proiecte de interes public din domeniile cultură, sport, tineret în limita a 300.000 lei pentru toate toate domeniile enumerate.

Orice persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial (ONG-uri, instituţii publice), care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor evenimente de interes public local, poate participa la procedura pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă.

Documentaţia de solicitare a finanţării trebuie întocmită în limba română şi se va depune într-un singur exemplar (original), precum şi în format electronic la Serviciul de Relaţii cu Publicul – Ghişeu Unic (în piramidă) al municipiului Oradea, la sediul Primăriei Oradea.

Termenul limită de depunere a proiectelor este 24 Aprilie 2017, acestea urmând să fie evaluate în perioada 25 – 26 Aprilie 2017.

Solicitantul de finanţare nerambursabilă trebuie să facă dovada capacităţii de cofinanţare a proiectului, în procent de minim 10% din valoarea totală a proiectului.

Informaţii suplimentare legate de procedura de selecţie a proiectelor se pot obţine la sediul Primăriei, situate pe strada Piaţa Unirii – 01, etaj I, camera 220 sau la telefon 0259. 437. 000.

 

Diana Maria Danciu