fbpx

Cosurile de fum iti fac casa BOOM!

pompieriTot mai multe incendii din sezonul rece sunt cauzate de neîngrijirea coşurilor de fum. 

 

07 Februarie 2013

15:27

În ultima perioadă pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Servicii de Urgenţă (ISU) Crişana au fost solicitaţi să stingă tot mai multe incendii care izbucniseră din cauza coşurilor de fum.

Statistica incendiilor arată că, anual, în medie, 14% din incendiile care se produc în România la gospodăriile cetăţeneşti au loc ca urmare a coşurilor de fum defecte sau necurăţate, iar 6% ca urmare a mijloacelor de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate.

Conform standardelor în domeniu coşurile de fum trebuie să fie stabile şi rezistente la temperaturi ridicate ce pot depăşi 1000 grade Celsius rezultate în urma arderii funinginii din interior şi să împiedice propagarea incendiului între nivelurile unei clădiri.

Pentru evitarea apelului la 112 ISU Crişana vă recomandă să fiţi cu băgare de seamă la următoarele măsuri:

 • coşurile de fum nu fac parte din structura de rezistenţă a clădirii, ele se reazemă de regulă pe fundaţie, dar se admite şi rezemarea pe planşee cu măsuri corespunzătoare de preluare a încărcăturii
 • coşurile se leaga de structură la trecerea prin planşee prin dispozitive constructive în vederea asigurarii rezistenţei şi stabilitaţii
 • la străpungerea planşeelor combustibile, elementele de lemn ale plaşeelor trebuie sa fie distanţate la cel puţin 24 cm de la faţa interioară a coşului de fum. Completarea spaţiului dintre coş şi planşee se realizează cu materiale termoizolatoare incombustibile
 • când coşurile sunt lângă pereţi de lemn sau alte materiale combustibile se lasă între perete şi coş un spaţiu de cel putin 10 cm protejând în acelasi timp peretele cu materiale rezistente la foc
 • la travesararea podului clădirii şi la stăpungerea acoperişului, feţele exterioare tencuite ale coşurilor trebuie să fie la cel puţin 10 cm distanţă de elementele din lemn
 • în podurile clădirilor, coşurile se tencuiesc pe interior şi pe exterior şi se dau cu var, ca să se poată observa cu uşurinţă eventualele fisuri
 • în podul clădilor şi în încăperi nesupravegheate, pardoseala din dreptul uşiţei de curăţare se protejează cu materiale incombustibile
 • gurile de evacuare ale coşurilor de fum din clădirile cu învelitori combustibile se prevăd cu dispozitive de protecţie contra scânteilor (grătare din sârmă)
 • coşurile amplasate până la distanţa de 150 cm de coamă trebuie să depăşească coama cu 50 cm pentru învelitori incombustibile şi cu 100 cm pentru învelitori combustibile
 • se interzice racordarea focarelor alimentate cu gaze la canalele de fum care deservesc şi focare cu combustibil solid sau lichid
 • în spaţiile cu pericol de incendiu şi explozie, nu se folosesc burlane din tablă pentru evacuarea fumului;
 • se interzice folosirea improvizaţiilor la burlanele metalice de evacuare a fumului cu coturi multiple, montate pe lânga pereţii combustibili sau în apropierea materialelor combustibile
 • coşurile de fum vor fi verificate, curaţate şi reparate de către personal specializat, cel puţin de două ori pe an