fbpx

Depune-ti cererea unica de plata FARA PENALITATI

APIA BIhorPână la sfârșitul Mai încă mai poți depunerea de cerere unica de plată fără aplicarea de penalități.

 

21 Mai 2013

10:02

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Bihor informează că până la 31 Mai 2013, fermierii din judeţul Bihor care au depus cererea unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2013 pot face modificări ale cererii iniţiale, fără penalităţi. Modificările de suprafaţă, aduse la APIA după data de 31 Mai 2013 sunt admise la plată, cu penalizări de 1% pe fiecare zi lucrătoare, până la data de 10 Iunie 2013 inclusiv (penalitatea se aplică doar suprafeţei modificate după acest termen). Toate formularele de modificare care vor fi depuse de fermieri începând cu 11 Iunie 2013 sunt considerate inadmisibile (neacceptate la plată).

Modificarea Cererii unice de plată pe suprafaţă se poate face:

a)Din iniţiativa fermierului prin completarea:

  • Formularului M1–Schimbarea declaraţiei de suprafaţă pentru anul 2013

Prin acest formular se poate:

– mări suprafaţa unei parcele deja declarate

– mări suprafaţa unei subparcele deja declarate

– schimba cultura – diviza parcela în subparcele

– numărul blocului fizic, dacă fermierul nu a fost notificat de APIA cu privire la erori sau nu a fost supus controlului pe teren

– schimba parcelele pentru care se solicită un tip de pachet de agro-mediu, aceasta mentiune fiind valabilă pentru pachetele 1, 1.2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7

– modifica suprafata unei parcele deja adaugata, prin formular M2.

  • Formularului M2–Completarea declaraţiei de suprafaţă pentru anul 2013

Prin acest formular se pot adăuga:

– una sau mai multe parcele individuale, declarată(e) ulterior depunerii cererii iniţiale, inclusiv parcele pentru care se solicită sprijin pentru măsurile 211, 212, 214.

– pachetul odată cu parcela nouă.

– pachetul pentru parcela deja declarată

  • Formularului M3–Retragerea unei/unor parcele sau unei părţi dintr-o parcelă, pachetul de agro-mediu din declaraţia de suprafaţă (retragere parţială de suprafeţe). Se va specifica clar motivul retragerii care se justifică prin documente. Se realizează oricând mai puţin în situaţiile în care fermierul a fost informat cu privire la neregulile din cererea sa de sprijin, a fost înştiinţat cu privire la intenţia APIA de a efectua un control pe teren sau în cazul în care controlul la faţa locului a scos în evidenţă anumite nereguli.

  • Declaraţie de retragere totală a suprafeţei din cererea unică de plată 2013 – Trebuie să fie completată în toate câmpurile, iar motivarea să fie clară şi pertinentă conform documentelor doveditoare ce trebuie prezentate. Retragerea întregii suprafeţe declarată de fermier în cererea de sprijin se poate realiza oricând, mai puţin în situaţiile în care fermierul a fost informat cu privire la neregulile din cererea sa de sprijin, a fost înştiinţat cu privire la intenţia APIA de a efectua un control pe teren sau în cazul în care controlul la faţa locului a scos în evidenţă anumite nereguli.

 

 

  • Formularului M4 Schimbarea adresei / coordonatelor bancare / numelui societăţii, fără a se modifica CUI-ul.

  • Solicitarea de retragere a sprijinului aferent unei/unor scheme de plată. Se realizează oricând, dar în situaţiile în care APIA a informat deja fermierul de nereguli în cererea de plată sau unde APIA a notificat fermierul de intenţia de a realiza control pe teren şi unde controlul a relevat iregularităţi, retragerile nu mai sunt autorizate pentru părţile / parcelele cererii de plată afectate de iregularităţi

b.) Din iniţiativa autorităţii. În acest caz, solicitantul va fi notificat de APIA privind erorile depistate în cerere, pe care trebuie să le clarifice în termen de 10 zile lucrătoare. Acest termen se va calcula începând cu data la care fermierul a semnat confirmarea de primire, confirmare ce va fi anexată dosarului cererii.

Până la data de 15.05.2013, la APIA Centrul Judeţean Bihor au fost depuse un număr de 37.462 de cereri, cu 1,8% mai puţine decât în 2012(38.156 cereri), la aceeaşi dată, pentru o suprafaţă de 313.651,6 ha teren, cu 0,4% mai puţin decât în anul 2012(314.883,60 ha), la aceeaşi dată. Vreau să informăm fermierii care doresc să modifice cererea de plată iniţială că formulare de modificare vor fi primite şi înregistrate în baza de date IACS, doar pentru fermierii care pot face dovada dreptului de utilizare pentru suprafeţele modificate şi pentru perioada de depunere legală a cererii. Acolo  unde A.P.I.A. a informat deja fermierul de nereguli în cererea de plată sau unde APIA a notificat fermierul de intenţia de a realiza control pe teren şi unde controlul a relevat iregularităţi, modificările (M1, M2) nu sunt autorizate pentru parcelele agricole afectate de iregularităţi

a declarat Florian Pavel, directorul executiv APIA Bihor.