fbpx

Fermieri, se depun cererile pentru ajutorul de motorina!

APIA BIhorAPIA transmite notificări importante celor care activează în sectorul agricol.

 

05 Mai 2014

13:50

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează producătorii agricoli că mai pot depune cererea de acord prealabil pentru anul 2014, pentru acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură, în perioada 05 Mai 2014 – 10 Iunie 2014 inclusiv.

Ajutorul de stat se acordă producătorilor agricoli care îndeplinesc următoarele condiţii, în funcţie de sectorul/sectoarele vegetal, zootehnic şi/sau îmbunătăţiri funciare în care îşi desfăşoară activitatea:

 • să fie înscrişi în Registrul unic de identificare (RUI) al APIA (să deţină ID fermier)
 • să fie înscrişi în evidenţele APIA cu suprafeţele de teren pe care le exploatează sau în Registrul plantaţiilor viticole, după caz
 • să fie înscrişi în Registrul agricol cu suprafaţa spaţiilor protejate (sere şi solarii), după caz
 • să fie înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau să deţină document de înregistrare/autorizare sanitară veterinară pentru porci/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz
 • suprafeţele de teren pe care le exploatează să fie de minimum un hectar inclusiv, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha, cu excepţia suprafeţelor aferente legumelor cultivate în spaţii protejate. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha
 • să exploateze/să deţină/să crească animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase în vederea obţinerii producţiei agricole pentru care solicită ajutorul de stat
 • să utilizeze instalaţii de irigat acţionate cu motoare termice

Posibilii beneficiari a căror exploataţii agricole sunt situate pe teritoriul judeţului Bihor, cei care au  depus cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă sau cererile conform H.G. nr. 408/2010 şi O.M.A.D.R. nr. 126/2010 cu modificările şi completările ulterioare la APIA Bihor vor depune cererea de acord prealabilla APIA Centrul Judeţean Bihor, Oradea, str. Matei Corvin  nr. 1, însoţită de:

 • copie de pe cartea/buletinul de identitate a reprezentantului legal/ administratorului, după caz
 • copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz
 • adeverinţă de la Registrul agricol cu suprafaţa spaţiilor protejate (sere şi/sau solarii), după caz
 • copia documentului care atestă înregistrarea/autorizarea sanitară veterinară pentru porci/ păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz
 • anexele nr. 4, 5 sau 6 la OMADR 1229/2013, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, privind: lista suprafeţelor şi a structurii culturilor pentru care solicită ajutorul de stat şi/sau producţia de ciuperci estimată/efectivul mediu anual de animale/păsări/familii de albine/cutii viermi de mătase şi/sau cantitatea de apă pentru irigaţii aferente anului agricol 2013 – 2014 (10 octombrie 2013 – 30 septembrie 2014)
 • dovada că nu figurează ca debitor la organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, furnizorul de apă şi de electricitate, după caz
 • copie de pe contractul de irigaţii/furnizare a apei, după caz

Acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare se emite de către APIA Centrul Judeţean Bihor, în termen de cel mult 20 de zile de la data depunerii cererii de acord prealabil pentru finanţare prin rambursare.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură. 

Nu pot primi ajutor de stat producătorii agricoli aflaţi în una din următoarele situţii:

 • sunt consideraţi întreprinderi aflate în dificultate financiară, definite în sensul Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004, respectiv întreprinderi ce constituie subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare;
 • sunt întreprinderi împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată, conform prevederilor legale în vigoare, precum şi ale art. 13 – 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare.

 

Beneficiarii care, prin înscrierea sau atestarea de date nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului de stat, au încasat sume de la bugetul de stat în mod necuvenit nu mai beneficiază de ajutor pentru o perioadă de trei ani. Totodată, sumele reprezentând ajutor necuvenit se recuperează de la beneficiarii ajutorului de stat.

transmite Florian Pavel, director executiv APIA Bihor.