fbpx

Fermierii pot depune cererea pentru cresterea ovinelor si caprinelor

capraAPIA Bihor te aşteaptă să-şi depui cererea pentru dezvoltarea sectorului zootehnic.

 

05 Aprilie 2013

09:07

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Bihor informează potenţialii beneficiari, că în perioada 5 – 30 Aprilie 2013 pot depune cererea de plată aferentă anului 2013, în cadrul “Plăţilor naţionale directe complementare pentru sectorul zootehnic, speciile ovine şi caprine”. De acestă prima pe cap de animal pot beneficia producătorii agricoli crescători de ovine, persoane fizice, persoane juridice şi/sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale.

Solicitanţii trebuie să depună cererea aferentă fiecărei exploataţii cu cod ANSVSA la Centrul Judeţean APIA Bihor sau la centrele locale pe a cărui rază teritorială se află înregistrată exploataţia de ovine şi/sau caprine.

Prima pe cap de animal se acordă o singură dată pe an producătorilor agricoli, înscrişi în evidenţa Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu cod unic de identificare, pentru femele ovine şi/sau femele caprine identificate conform legislaţiei în domeniu, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  1. efectivul din exploataţie să fie de minimum 50 de capete femele de ovine/25 de capete femele de caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an până la 31 martie a anului în care se face solicitarea primei

  2. efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie înscris în Registrul Naţional al Exploataţiilor la data solicitării primei

  3. efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere pe perioada de retenţie până la data de 3 august 2013

  4. cererea să fie vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, viză care atestă efectivele de ovine/caprine pentru care se poate solicita primă

Asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, care vizează cererile solicitanţilor primei pe cap de animal din Judeţul Bihor sunt: Asociaţia Crescătorilor de oi si capre Mioriţa Bihoreană, Asociaţia crescătorilor de animale Curaţele, Asociaţia Judeţeană a crescătorilor de animale domestice şi păsări Bihor, Asociaţia crescătorilor  de oi si capre Păstorul.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pune la dispoziţia solicitanţilor cereri pretipărite.

  • Pentru primirea formularului de cerere pretiparit (individual sau prin reprezentant legal) solicitanţii se prezintă la centrul judeţean sau local local al APIA Bihor, pe raza căruia se află înregistrată exploataţia, cu următoarele documente:

a)   copie după buletinul de identitate/carte de identitate/cod unic de înregistrare/certificatul de înregistrare

b)   dovada înscrierii în evidenţa APIA cu cod unic de identificare (codul unic de identificare atribuit de către APIA în Registrul unic de identificare), dacă este cazul

c)   dovada contului bancar

 

  • Pentru primirea formularului de cerere pretipărit, prin intermediul reprezentantului asociaţiei crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, solicitantul trebuie să-şi dea acordul în scris

Depunerea cererilor se poate face individual sau prin reprezentant legal ori prin intermediul reprezentantului asociaţiilor crescătorilor de ovine/caprine legal constituite.

Pentru depunerea cererii vizate de o asociaţie a crescătorilor de ovine sau caprine legal constituite, prin intermediul reprezentantului asociaţiei crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, solicitantul trebuie să-şi dea acordul în scris.

Cererile pot fi completate şi online individual sau prin operatorii SNIIA prin accesarea site-ului www.apia.org.ro. După tipărire, cererea vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite se depune la centrul judeţean sau local al APIA Bihor.

Controlul la faţa locului se va desfăşura în perioada 3 mai – 3 august 2013, pentru speciile ovine şi caprine, la adresa menţionată în cerere, timp în care solicitanţii primelor au obligaţia de a menţine în exploataţie efectivul de animale pentru care au solicitat primă.

a declarat Florian Pavel, director executiv APIA Bihor.