fbpx

Gata, nu se mai solicită timbru fiscal pentru cazierul judiciar!

cazier judiciarMai simplu, mai ușor, mai puține bătăi de cap! 

 

08 Iulie 2016

12:09

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Bihor ne informează că din 11 Iulie 2016 nu se mai solicită timbru fiscal, în valoare de doi (2) lei, pentru eliberarea cazierului judiciar.

Pentru a obține cazierul, persoanele fizice trebuie să depună, personal, cererea – tip, cu datele complete de stare civilă și motivată, în orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar, alături de:

  • actul de identitate aflat în termen de valabilitate
  • chitanța prin care se face dovada achitării taxei de prestare serviciu, în cuantum de 10 lei

Pentru a obține cazierul, persoanele juridice trebuie să depună, prin reprezentant legal, care trebuie să-și dovedească calitatea, cererea – tip, cu datele complete de identificare și motivată, în orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar, alături de:

  • dovada calității de persoană juridică
  • dovada că deponentul este reprezentantul legal al persoanei juridice solicitante (Anexa 38 din H.G. nr. 345/2010)
  • copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal
  • chitanța prin care se face dovada achitării taxei de prestare serviciu, în cuantum de 10 lei

Dacă dosarul este complet, cazierul se poate elibera pe loc, în două sau trei zile de la data depunerii, dacă este solicitat în România.

Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. La cererea motivată a persoanelor aflate în străinătate, misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României pot elibera, după efectuarea verificărilor în bazele de date, adeverințe în care se consemnează rezultatele verificărilor. Aceste adeverințe au valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar și se utilizează exclusiv în străinătate.

În cazul în care cazierul este solicitat din afara țării, perioada de eliberare este de cel mult 30 de zile de la data depunerii, iar în cazul adeverințelor, în termen de 10 zile de la data solicitării. 

Documentele eliberate au un termen de valabilitate de 6 luni și pot fi utilizate numai în scopul pentru care au fost solicitate. 

 

Ioana Mădălina Ștefănică