fbpx

Incep inscrierile la UO. Vezi cerintele si taxele anului 2013

universitatea din oradeaNu bine s-a terminat cu sesiunea că Universitatea din Oradea (UO) își suflecă mâinile pentru a primi alți studenți dornici de studii superioare.

 

29 Iunie 2013

15:52

În acest an prima sesiune de înscrieri la UO se va desfășura între 16 Iulie – 07 August 2013, cea din urmă dată fiind și limita temporală de afișare a rezultatelor finale. Cu toate acestea viitorii studenți trebuie să plătească și o serie de taxe:

 • Taxa de înscriere la concursul de admitere – 150 RON
 • Taxa pentru contestaţii – 150 RON
 • Taxa de înmatriculare – 100 RON
 • Taxă procesare dosar (pentru studenţi străini) – 150 Euro

De notat că tinerii care doresc să se înscrie la mai multe facultăți vor plăti integral taxa de înscriere pentru fiecare facultate, conform metodologiilor proprii. De scutiri beneficiază următoarele categorii de candidaţi cu vârsta până în 25 de ani:

 • orfanii de ambii părinţi
 • cei aflaţi în centrele de plasament sau case de tip familial
 • cei ai căror părinţi sunt angajaţi ai Universităţii din Oradea
 • cei care au părinţi cadre didactice în activitate (în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale, art. 277 )

Atenție: Neprezentarea diplomei de bacalaureat în original din vina exclusivă a candidatului admis duce la pierderea locului finanţat de la buget. O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă.

Dosarul de înscriere la oricare dintre facultățile UO trebuie să conțină:

 • cererea tip de înscriere (se obține de la facultatea la care se dorește înscrierea)
 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie legalizată (în cazul în care candidatul prezintă copie legalizată, ea va fi însoţită de adeverinta doveditoare a depunerii originalului la înscrierea la o altă facultate) sau adeverinţă care menţionează durata de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2013)
 • Foaia matricolă din liceu, în original sau copie legalizată
 • Certificatul de naştere în copie legalizată
 • Certificat de căsătorie în copie legalizată, dacă este cazul
 • Adeverinţa medicală tip, eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează
 • 2 fotografii tip buletin sau 4 fotografii tip buletin de identitate în cazul înscrierii la facultăţile care susţin examen de admitere cu probe de concurs
 • Carte de identitate sau paşaport (original pentru conformitate) şi copie
 • Chitanţă de achitare a taxei de înscriere

După admitere confirmarea locului se face astfel:

 • achitarea taxei de înmatriculare la caseria universităţii sau la Banca Transilvania şi depunerea chitanţei / copiei ordinului de plată la secretariatul facultăţii
 • doar pentru studenţii cu taxă: plata tranşei I a taxei de şcolarizare, la caseria universităţii sau la Banca Transilvania şi depunerea chitanţei / copiei ordinului de plată la secretariatul facultăţii
 • se acordă o reducere de 5% din taxa anuală de şcolarizare pentru candidaţii/studenţii care achită integral taxa anuală de şcolarizare până în data de 15 octombrie 2013
 • completarea cererii de înmatriculare la secretariatul facultăţii

Lista finală a rezultatelor concursului de admitere se va afişa după finalizarea confirmărilor şi va sta la baza înmatriculării pe programe de studii. Detalii legate de admiterea pe facultăți AICI.

 

Ioana Mădălina Ștefănică