fbpx

Încep înscrierile pentru Poliţia de Frontieră

Tinerii care vor o carieră în poliția de frontieră se pot înscrie pentru susținerea probelor de admitere.

 

28 Aprilie 2018

10:00

Absolvenţii cursurilor liceale au ocazia să se înscrie la concursurile de admitere organizate la nivelul instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale pentru a ocupa unul din cele 646 locuri pentru specializarea Poliţie de Frontieră şi Drept.

Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ,,Avram Iancu” Oradea are disponibile pentru:

 • sesiunea de admitere august – septembrie 2018  280 locuri, data limită de înscriere fiind 15 Iunie 2018, limita de depunere a dosarului de candidat – 13 Iulie a.c, iar perioada de înscriere/desfăşurare a concursului: 24 August – 04 Septembrie 2018
 • sesiunea de admitere ianuarie 2019 – 280 locuri, data limită de înscriere fiind 23 Noiembrie 2018, limita de depunere a dosarului de candidat – 18 Decembrie a.c, iar perioada de înscriere/desfăşurare a concursului: 10 – 21 Ianuarie 2019

Pentru înscriere, absolvenţii trebuie să ţină cont de următoarele cerinţe:

 • Să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România
 • Să cunoască limba română scris şi vorbit
 • Să aibă capacitate deplină de exerciţiu
 • Să fie declaraţi apt din punct de vedere medical, fizic şi psihic
 • Să aibă vârsta de minimum 18 ani
 • Să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat
 • Să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate
 • Să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea
 • Să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară
 • Să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani
 • Să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum sunt acestea definite de lege
 • Să nu aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic
 • Să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ
 • Să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 9.00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului

Mai multe detalii despre înscrieri şi susţinerea probelor candidaţii se pot adresa Inspectoratelor Teritoriale ale Poliţiei de Frontieră sau Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră – Direcţia Resurse Umane la numerele de  telefon 021.316.25.98, interior 19324, 19346 şi 19355 sau AICI.

Paula Dreve