fbpx

Lucrarile de reabilitare a Cetatii Oradea continua

cetatea oradeaPrimăria Oradea a dat undă verde lucrărilor de reabilitare a Cetății Oradea.

05 Iunie 2013

15:44

Azi, 05 Iunie 2013, a avut loc o conferință de presă cu tema „Reabilitarea și refuncționalizarea Corpurilor B, C, D și E din Cetatea Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic Cetatea Oradea, Centru Multicultural Şi Multiconfesional – Etapa II ”.

Cu această ocazie a fost predat amplasamentul, s-a emis ordinul de începere şi au demarat lucrările pentru proiect, ce va face ca în 2015 întregul interior al cetății să fie restaurat, reabilitat şi refuncţionalizat.

Proiectul a fost contractat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013 – Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de dezvoltare urbană”, operaţiunea “Reabilitarea infrastructurii sociale”, în luna Martie 2012.

Obiectivele specifice acestui proiect vor fi:

 • consolidarea, conservarea, restaurarea şi refuncţionalizarea corpurilor de clădire B, C, D şi E din Castelul Cetăţii Oradea (Palatul Princiar) însumând construcţii, încăperi şi exterior
 • reintroducerea unor funcţiuni compatibile cu monumentul prin crearea unor ambianţe culturale: Muzeul Cetăţii (Centru De Restaurare, Muzeul Orăşenesc De Artă, Muzeu Multiconfesional), Bibliotecă Virtuală, Centru De Studii Religioase, Galerie De Artă, Casa Căsătoriilor, Centru De Excelenţă În Domeniul Culturii Şi Artelor „ Asylum Artorum”, Centru De Formare Şi Perfecţionare În Management Cultural, Centru Cultural
 • creşterea accesibilităţii monumentului prin refacerea, reamenajarea căilor de acces iluminarea exterioară şi decorativă, amenajări peisagistice
 • creşterea importanţei turismului şi culturii, ca factor care stimulează creşterea economică în regiune
 • extinderea sezonului turistic şi chiar eliminarea extrasezonalităţii vizitării obiectivul turistic prin introducerea în circuitul turistic şi cultural European şi prin revitalizarea unor activităţi economice tradiţionale în Cetate, reflectată în creşterea cu 200% a numărului de turişti până în 2020
 • instalarea de facilităţi pentru persoanele cu dizabilităţi în corpurile de clădire reabilitate în special în Corpul B,C,D şi E (8 bucăţi)
 • creşterea eficienţei energetice în corpurile reabilitate cu 100%
 • realizarea în exteriorul Cetăţii a unei parcări cu o suprafaţă 1.662,70 mp, unei rampe de acces cu o suprafaţă de 627,40 mp şi a unui drum cu o suprafaţă de 1.091 mp
 • realizarea reţelelor exterioare din Şantul Cetăţii (reţea apă 1.094,80 m, reţea canalizare 360,50 m) şi a celor interioare din Cetatea Oradea (reţea apă 1.109,00 m, reţea canalizare 1.445,60 m)
 • realizarea reţelei termice preizolate în Şanţul Cetăţii şi în incinta Cetăţii Oradea
 • realizarea reţelelor electrice

Detaliile proiectului au fost prezentate de şeful Biroului Turism, Cultură, Regenerare Urbană din cadrul Direcţiei de Management Proiecte cu Finanţare Internaţională din Primăria Oradea, Dumitru Sim:

Unul dintre obicetivele specifice ale proiectului este extinderea sezonului turistic prin introducerea Cetății Oradea în circuitul turistic și cultural European prin revitalizarea unor activități economice în Cetate, care să se reflecte în creșterea cu 200% a numărului de turiști până în anul 2020. Proiectul va cuprinde așadar reabilitarea Corpului B cu o suprafață utilă de 3.523 mp, a Corpului C cu o suprafață utilă de 1.955 mp, a Corpului D cu o suprafață utilă de 788 mp și a corpului E cu 2.224 mp. Așa cum se poate vedea și în Planul Urbanistic Zonal aprobat de Comisia Națională de Monumente, cele patru  corpuri vor adăposti: Corpul B: Muzeul Cetății, Centrul de Restaurare, Galera de Artă, Casa Căsătoriilor, Centrul de Studii Religioase, Muzeul Multiconfesional, Muzeul Orășenesc, Corpul C: Galeria de Artă, Centrul de formare și perfecționare, Centrul de Afaceri Nonprofit; Corpul D: Centrul de Excelență în Domeniul Culturii și Artelor, iar Corpul E: Centrul  Cultural, Centrul de Excelență în Domeniul Culturii și Artelor, Biblioteca Virtuală

 

Valoarea totală a proiectului este de 51.080.815,36 RON, perioada de implementare este de 39 luni (Martie 2012 – Iunie 2015), iar cea de execuţia de lucrări este de 24 luni, între Iunie 2013 – Iunie 2015

Andrei Marcu