fbpx

Primaria vrea elaborarea unui plan de dezvoltare a Oradiei dar si a zonelor invecinate

viitorDezvoltarea și cooperarea sunt șansele noastre de reușită și evoluție.

 

09 Octombrie 2013

16:29

Astăzi, 09 Octombrie 2013, primarul Ilie Bolojan a susținut o conferință de presă care a avut ca subiect începerea unui proiect de dezvoltare a orașului Oradea și a spațiului periurban (a spațiului din jurul orașului) în perioada 2014 – 2020.

Această inițiativă pornește de la Comisia Europeană care în 2011 le-a propus statelor membre politica de coeziune 2014 – 2020. Despre politica de coeziune Ministerul Afacerilor de Externe ne spune că:

are ca obiectiv reducerea diferenţei dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni şi state membre, pentru a consolida coeziunea economică şi socială. Se bazează în principal pe solidaritate financiară, respectiv redistribuirea unei părţi din bugetul comunitar către regiunile şi grupurile sociale mai puţin prospere. Politica de coeziune este finanţată prin Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune (FC).

Drept urmare au fost determinate o serie de obiective și priorități de investiții:

  • Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele (Obiectivul tematic 4): promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru zonele urbane
  • Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor (Obiectivul tematic 6): acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, inclusiv reabilitarea siturilor poluate şi reducerea poluării aerului
  • Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul reţelelor majore de infrastructură (Obiectivul tematic 7); dezvoltarea unor sisteme de transport care respectă mediul şi cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi promovarea unei mobilităţi urbane durabile
  • Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei (Obiectivul tematic 9): sprijinirea revitalizării fizice şi economice a comunităţilor urbane defavorizate

La nivelul Oradiei și a spațiului periurban primarul dorește concretizarea acestora în:

  • Identificarea şi dezvoltarea de parcuri industriale în diferite zone de contact ale Muncipiului Oradea cu diferite comune situate în Zona Metropolitană Oradea (spre Borş, spre Sîntandrei și nu numai)
  • Construcţia unui coridor de dezvoltare sub forma unui inel de centură care să facă legătura între diferitele infrastructuri de afaceri care ar fi dezvoltate
  • Achiziţia de mijloace de transport care să permită asigurarea unui serviciu de transport public local în format curse regulate către parcurile industriale care vor fi amenajate
  • Dezvoltarea educaţională prin investiţii în infrastructură (colegii tehnice), achiziţia de echipamente specifice destinate îmbunătăţirii procesului educaţional, dezvoltarea unor programe de formare profesională care să faciliteze creşterea gradului de calificare, să permită îmbunătăţirea consilierii şi orientării elevilor respectiv să crească gradul de angajare al absolvenţilor

Pentru efectuarea unor asemenea proiecte și investiții Sâmbătă, 12 Octombrie 2013, consilierii locali se vor întruni în ședință extraordinară pentru a fi supuse votului aceste perspective. Aprobarea planului va necesita elaborarea din partea municipalității a unor proiecte de acțiune și dezvoltare.

La nivelul aglomerării urbane Oradea (care cuprinde atât municipiul cât şi comunele situate în spaţiul peri-urban), este necesară pregătirea unui proiect strategic integrat care să stea la baza extinderii perimetrului de dezvoltare al Municipiului Oradea, respectiv la crearea unei veritabile zone urbane funcţionale, care să crească gradul de interconectare cu localităţile situate în spaţiul peri-urban, mărind atât masa demografică cât şi economică

a conchis edilul, Ilie Bolojan.

 

Ciprian Costa