fbpx

Proiectul de modernizare a Pieței Cetate este în linie dreaptă

Mult așteptata modernizare e la câțiva pași distanță.

 

25 Mai 2020

17:00

Primăria Oradea se pregătește să demareze lucrările de modernizare completă a celei mai mari piețe agro-alimentare din Oradea – Piața Cetate. Săptămâna trecută s-a finalizat perioada de consultare publică a Planului Urbanistic de Detaliu (PUD), care va presupune demolarea copertinelor existente și construirea unui Centru de Antreprenoriat cu produse agroalimentare pe actualul amplasament al Pieței Cetate.

Urmează ca în ședința Consiliului Local de joi, 28 mai, PUD-ul privind modernizarea Pieței Cetate să fie supus aprobării. După aprobare se va trece la realizarea proiectului tehnic, la aprobarea acestuia, iar apoi la organizarea licitației pentru lucrări.

De menționat că lucrările de modernizare a Pieței Cetate sunt finanțate din bugetul orașului și din fonduri europene, prin Programul de finanțare:  Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020, proiectul „Îmbunătățirea ocupării forței de muncă în judetul Bihor, Oradea și în Hajduboszormeny prin dezvoltarea infrastructurilor cu potențial local”. Valoarea totală eligibilă a proiectului pentru Municipiul Oradea este în sumă de 6.513.167,22 EUR (în această sumă nu e inclus subsolul pieţei, parcarea subterană), din care: 1.724.035,36 EUR reprezentând 26,47% – contribuţie FEDR ; 263.402,26 EUR reprezentând 4,04% – cofinanţare buget de stat (cofinanțare națională)  și 4.525.729,60 EUR reprezentând 69,49% – contribuție proprie.

Din actuala piață se va păstra doar hala mare, cea cu acoperișul cărămiziu, clădirea fiind monument istoric și fostul depou de tramvaie de la începutul secolului trecut. Toate celelalte clădiri vor fi noi.

În subsolul pieței se va amenaja o parcare subterană cu 150 de locuri. Accesul în parcare se va face pe sub o zonă pietonală, prin spatele sediului Finanțelor, mai exact prin pasajul subteran de legătură ce se va crea între strada Griviței și B-dul Dimitrie Cantemir.

În ceea ce privește organizarea pieței pe sectoare, aceasta va cuprinde 500 de mese pentru sectorul de legume și fructe, 76 de module comerciale (flori, carne, lactate) amenajate în hala mare, 40 de spaţii comerciale de uz general cu acces din zona pietonală ce înconjoară piața și 138 de module comerciale pentru produse nealimentare.

Va fi amenajat și un sector de alimentație publică cu acces dinspre cetate, pe strada Griviței. La etaj, piața va avea o zonă de instruire pentru dezvoltarea afacerilor în sectorul comercial agricol.

Pentru asigurarea accesului și fluidizarea circulației din zonă se propune amenajarea a două drumuri de legătură, unul în vestul parcelei, între str. Griviței și B-dul Dimitrie Cantemir, din care se va face și accesul în parcarea subterană, și unul în estul parcelei, între str. Griviței și str. Cicero. Între blocul Cicero și piață, pe actualul amplasament al punctului termic ce va fi dezafectat, se vor amenaja încă 50 de locuri de parcare la sol pentru cumpărători și riverani. Spațiul din jurul pieței va fi amenajat cu alei și zone pietonale, cu spaţii verzi şi arbori de talie mare.