fbpx

Restaurarea bastioanelor și zidurilor vestice ale Cetății Oradea este în stadiu avansat

foto: PMO

Cetatea Oradea se „împrospătează” și se îmbogățește cu o nouă zonă de plimbare.

 

15 August 2020

10:00

Primăria Oradea anunță că lucrările de reabilitare a zidurilor Cetăţii Oradea, partea către blocurile din Piața Gojdu și către Calea Clujului, au avansat, stadiul fizic al acestora ajungând în prezent la 73%.

Mai exact, în perioada Martie – August 2020 au fost executate lucrări la Curtina Nordică (cea dintre Bastionul Ciunt și Bastionul Aurit), la Bastionul Ciunt, la Curtina Vestică (cea dintre Bastionul Ciunt și Bastionul Bethlen), la Bastionul Bethlen, amenajări la Parcul Bastionului Bethlen, dar și lucrări de amenajări exterioare la platformele de la Curtina Vestică și Corpul F (clădire care a fost reconstruită).

Proiectul „Reabilitarea, restaurarea și refuncționalizarea zidurilor Cetății Oradea în vederea introducerii în circuitul turistic Cetatea Oradea – Centru multicultural și multiconfesional european – Etapa III. Consolidarea și restaurarea zidurilor Bastioanelor Ciunt și Bethlen, respectiv a curtinei nordice și vestice” este finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiție 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, apelul de proiecte POR/2018/5/5.1/7 regiuni/proiecte nefinalizate.

Contractul de lucrări a fost încheiat în 11 Iulie 2018, cu asocierea  S.C DRUM ASFALT SRL & SC TRAMECO SA & SC LEMACONS SRL, iar durata de execuție este 30 de luni.

foto: Selina Grup