fbpx

Se depun cererile pentru ajutorul acordat agriculturii ecologice

agricultura ecologicaAgricultării își pot depune cererile pentru ajutorul acordat sectorului agriculturii ecologice.

 

02 Septembrie 2013

16:11

Agen┼úia de Pl─â┼úi ┼či Interven┼úie pentru Agricultur─â Centrul Jude┼úean Bihor informeaz─â c─â ├«n perioada 01 Septembrie – 15 Octombrie 2013, inclusiv se pot depune cererile de solicitare a ajutorului specific acordat pentru ├«mbun─ât─â┼úirea calit─â┼úii produselor agricole ├«n sectorul agricultur─â ecologic─â.

Ajutorul specific se acord─â pentru exploata┼úiile din produc┼úia vegetal─â ┼či animalier─â, care sunt ├«nregistrate ├«n sistemul de agricultur─â ecologic─â ┼či care se afl─â ├«n perioada de conversie – trecerea de la agricultura conven┼úional─â la agricultura ecologic─â.

Beneficiarii ajutorului specific sunt persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale constituite conform O.U.G. nr. 44/2008 sau persoane juridice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 • sunt ├«nregistra┼úi ├«n fiecare an pentru care solicit─â ajutorul specific, ├«n sistemul de agricultur─â ecologic─â, la Ministerul Agriculturii ┼či Dezvolt─ârii Rurale (M.A.D.R.) prin Direc┼úiile Agricole de Dezvoltare Rural─â jude┼úene;
 • de┼úin un contract ├«ncheiat cu un organism de inspec┼úie ┼či certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene, aprobat de c─âtre MADR;
 • de┼úin un document justificativ/certificat de conformitate/ma┼čter certificat/certificat de confirmare a conversiei, ├«n care se men┼úioneaz─â statutul exploata┼úiei ├«n conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafa┼úa, num─ârul de animale, num─ârul de familii de albine, emis de organismul de inspec┼úie ┼či certificare cu care a ├«ncheiat contractul;
 • se men┼úin ├«n sistemul de agricultur─â ecologic─â pe o perioad─â de 5 ani;
 • ├«n cazul beneficiarilor din produc┼úia vegetal─â, suprafa┼úa agricol─â ├«n folosin┼ú─â trebuie s─â fie de cel pu┼úin 0,30 ha, ocupat─â cu culturi anuale, culturi perene sau p─â┼čuni ┼či f├óne┼úe permanente;
 • respect─â normele de ecocondi┼úionalitate care cuprind bunele condi╚Ťii agricole ╚Öi de mediu ÔÇô GAEC ╚Öi cerin╚Ťele legale ├«n materie de gestionare – SMR, dac─â solicit─â ╚Öi sprijin pentru suprafa╚Ť─â.

Beneficiarii ajutorului pot depune o singură cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o exploataţie din producţia vegetală, fie numai pentru una din speciile din producţia animalieră sau numai pentru o exploataţie din apicultură.

Poten┼úialii beneficiari completeaz─â ┼či depun cererea de solicitare a ajutorului specific la APIA Centrul Jude┼úean Bihor, dac─â exploata┼úia se afl─â pe raza teritorial─â a jude┼úului Bihor, ├«nso┼úit─â de urm─âtoarele documente:

 • copie de pe buletinul/cartea de identitate a titularului, a administratorului sau a ├«mputernicitului;
 • copie de pe certificatul de ├«nregistrare eliberat de oficiul registrului comer┼úului/certificatul de ├«nregistrare fiscal─â, dup─â caz;
 • copie de pe documentele care fac dovada folosin┼úei terenului;
 • copie de pe fi┼ča de ├«nregistrare ├«n agricultura ecologic─â a beneficiarului, pe anul pentru care solicit─â ajutorul specific, aprobat─â de Ministerul Agriculturii ┼či Dezvolt─ârii Rurale;
 • copie de pe contractul ├«ncheiat ├«ntre beneficiar ┼či un organism de inspec┼úie ┼či certificare, organism acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de MADR;
 • copie de pe documentul justificativ, care poate fi denumit ┼či certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, ├«n care s─â se men┼úioneze statutul exploata┼úiei ├«n conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafa┼úa, num─ârul de animale, num─ârul de familii de albine
 • o notificare emis─â beneficiarului de c─âtre organismul de inspec┼úie ┼či certificare, care s─â ateste urm─âtoarele:
  • nu a intervenit nicio cauz─â de ├«ncetare ori de desfiin┼úare a contractului ├«ncheiat ├«ntre beneficiar ┼či organismul de inspec┼úie ┼či certificare;
  • beneficiarul se afl─â ├«n continuare integrat ├«n sistemul de control al organismului respectiv
 • angajamentul beneficiarului prin care acesta se oblig─â s─â se men┼úin─â ├«n sistemul de agricultur─â ecologic─â pe o perioad─â de 5 ani de la data solicit─ârii sprijinului specific ┼či s─â aplice ├«n exploata┼úiile sale regulile ┼či principiile agriculturii ecologice;
 • adeverin┼ú─â emis─â, prin proceduri SNIIA, de c─âtre medicul veterinar cu drept de liber─â practic─â ├«mputernicit, care atest─â c─â animalele din exploata┼úie sunt cuprinse ├«n Programul ac┼úiunilor de supraveghere, prevenire, control ┼či eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protec┼úia animalelor ┼či protec┼úia mediului, de identificare ┼či ├«nregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor ┼či caprinelor, iar ac┼úiunile prev─âzute sunt efectuate la zi.

În cazul în care beneficiarul exploatează mai multe terenuri aflate pe raza mai multor judeţe, cererea va fi depusă la Centrul Judeţean A.P.I.A. Bihor dacă pe raza judeţului Bihor se află suprafaţa cea mai mare, pentru exploataţiile din domeniul vegetal.

Pentru exploata┼úiile din domeniul cre┼čterii animalelor, beneficiarul va depune cererea la centrul jude┼úean A.P.I.A. Bihor dac─â pe teritoriul jude┼úului Bihorse afl─â ├«nregistrat sediul social, pentru persoane juridice/PFA/├Ä├Ä/├ÄF, respectiv domiciliul pentru persoane fizice.

Pentru acest tip de ajutor specific, România beneficiază de fonduri europene de 4.098.000 Euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA).

Ajutorul specific nu se acordă în cazul repetării anului de conversie/prelungirii perioadei de conversie.

Controlul la fa┼úa locului se efectueaz─â pentru minimum 5% din beneficiarii care au depus cererea pentru ajutor specific, ├«ncep├ónd cu data de 1 Noiembrie 2013. Nerespectarea condi┼úiilor de eligibilitate prev─âzute pentru acordarea ajutorului specific poate atrage, dup─â caz, reducerea/excluderea de la plat─â, respectiv penalit─â┼úi/sanc┼úiuni multianuale ├«n conformitate cu OMADR nr. 17/2011 cu modific─ârile ┼či complet─ârile ulterioare

trasmite Florian Pavel, director executiv APIA Bihor.