fbpx

Se inchiriaza spatiile pentru vanzarea lubenitei

pepene rosuVa începe licitația pentru închiriarea spațiilor destinate vânzării de pepeni.

 

06 Iunie 2013

15:00 

 

În data de 18 Iunie 2013, la ora 11:00,=, în Sala Mare a Primariei Oradea, Consiliul Local Oradea prin Administratia Imobiliara Oradea (AIO) organizează o licitaţie publică cu strigare pentru atribuirea unor suprafeţe de teren destinate comerţului stradal sezonier de pepeni.

Preţul de pornire al licitaţiei cu strigare va fi de 3 lei/mp/zi, iar pasul de licitaţie este de 1 leu/pas, preţul licitat la încheiere fiind cel puţin egal cu preţul de pornire a licitatiei + primul pas (4 lei).

Taxa de participare la această licitație este de 5 lei/loc/amplasament licitat și se va plăti prin numerar la casieria AIO, Sala Ghișeelor – parter, taxa nefiind returnabilă.

Garanția de participare de 50 lei/loc/amplasament licitat se achită tot prin numerar la casieria AIO, Sala Ghișeelor – parter, aceasta fiind restituită în termen de 3 zile lucrătoare, începând cu ziua următoare zilei în care a avut loc licitația publică cu strigare.

Documentele solicitate sunt cele menționate la punctul 6.2 din caietul de sarcini anexat, iar termenul limita de depunere a solicitărilor și a documentelor solicitate este: 14 Iunie 2013, ora 15:00.

Perioada pentru care se va atribui spațiul de vânzare pepeni este 01 Iulie 2013 – 30 Septembrie 2013, o perioadă mai scurtă  nefiind acceptată, conform Dispoziţiei Primarului nr. 1004/23 Mai 2013. Informații suplimentare se pot obține de la

  • Marge Adina – Șef Birou Achiziţii Publice, telefon: 0259. 437. 000, interior 233
  • Abaghioaie Florica – Serviciul Terenuri, telefon: 0259. 436. 276

 

Andrei Marcu