fbpx

Se intocmeste lista cu presedintii si loctiitorii birourilor electorale

votat sursa foto adevarul punct esPentru buna desfășurare a alegerilor, se anunță startul înscrierilor pentru desemnarea președinților și locțiitorilor birourilor electorale. 

 

08 Septembrie 2014

13:32

În data de 02 Noiembrie 2014 are loc alegerea noului Președinte al României. În acest scop, Prefectura Bihor anunță întocmirea listei cu președinții și locțiitorii birourilor electorale ale secțiilor de votare.

Pentru ocuparea acestor funcții se pot înscrie juriști și persoane cu o reputație bună în localitate. Cererile se pot depune în perioada 10 – 20 Septembrie 2014, la etajul I al Registraturii Prefecturii Bihor.

Persoanele care domiciliază în alte localități ale Județului Bihor decât Municipiul Oradea, pot depune cererea însoțită de actele mai jos menționate la primăria din raza în care domiciliază, primarii fiind obligați să le transmită în cel mai scurt timp Instituției Prefectului Județului Bihor în vederea întocmirii Listei.

Condiții pentru juriști:

 1. Să nu fie soțul, soția, rudele și afinii candidaților până la gradul al doilea inclusiv
 2. Are cetățenia română
 3. Cunoaște limba română, scris și vorbit
 4. Are drept de vot
 5. Are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcției
 6. Nu are apartenență politică
 7. A absolvit studii superioare juridice
 8. Nu se află într-unul din cazurile de incompatibilitate prevâzute de lege
 9. Nu este urmărit penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal

Condiții pentru persoanele cu o bună reputație

 1. Să fi absolvit cel puțin învățământul general obligatoriu
 2. Să îndeplinescă condițiile de mai sus prevăzute la punctele 1 – 6 și 8 – 9

Actele necesare înscrierii sunt:

 1. Cererea
 2. Copie după actul de identitate
 3. Copie după actul de studii (diplomă de studii șau adeverință)

După învestirea în funcția de președinte sau locțiitor, nu se vor accepta renunțări decât pentru motive întemeiate (medicale, dovedite cu acte) aprobate de președintele Tribunalului Bihor.

transmite Prefectura Bihor.

 

Ciprian Costa