fbpx

Agricultorii pot depune cererea unica pentru plata pe suprafata

baniCererile de ajutor pentru suprafeţe se pot depune din luna Martie la APIA Bihor.

 

21 Februarie 2013

09:30

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Centrul Judeţean Bihor îi anunţă pe agricultori că între 01.03.3013 – 15.05.2013, fără penalităţi, respectiv 16.05.2013 – 10.06.2013 cu penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare întârziere, fermierii din judeţul Bihor care utilizează teren agricol pot depune  cererea unică de plată pe suprafaţă.

În anul 2013, din fondurile europene F.E.G.A., F.E.A.D.R. şi bugetul naţional, prin intermediul APIA, se acordă fermierilor plăţi în cadrul următoarelor scheme/măsuri de sprijin:

 

 • Schema de plată unică pe suprafaţă (S.A.P.S.)
 • Plăţi naţionale directe complementare (P.N.D.C.):
 1. PNDC 1 – culturi în teren arabil
 2. PNDC 2 – in pentru fibră
 3. PNDC 3 – cânepă pentru fibră
 4. PNDC 4 – tutun
 5. PNDC 5 – hamei
 6. PNDC 6 – sfeclă de zahăr
 • Schema de plată separată pentru zahăr
 • Schema de sprijin pentru orez din zonele defavorizate altele decât zona montană

 

Beneficiarii plăţilor directe pot fi persoanele fizice şi/sau persoanele juridice care utilizează terenul agricol pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, asociaţi administratori în cadrul asociaţiilor în participaţiune, locatari sau altele asemenea. Arendatorul, concedentul şi/sau locatorul nu beneficiază de plăţi directe pentru terenul arendat, concesionat şi/sau închiriat.

Pentru a beneficia de sprijinul aferent schemelor/măsurilor de plată potenţialii beneficiari trebuie să depună anual la APIA cererea unică de plată pe suprafaţă şi să îndeplinească condiţiile de eligibilitate conform legislaţiei comunitare şi naţionale.

Pentru depunerea cererilor fermierii care utilizează suprafeţe de teren sub 50 de ha trebuie să se adreseze Centrului local APIA unde este arondat respectiv cei care utilizează suprafeţe de teren mai mari de 50 ha Centrului Judeţean al APIA Bihor având asupra lor obligatoriu:

 • actul de identitate (CI/BI) sau paşaport dacă sunteţi cetăţean străin – original și copie;

Si după caz:

– actele care atestă forma de organizare, înregistrare fiscală şi cele de numire/desemnare administrator, contractul de asociere al formei simple de asociere fără personalitate juridică – original și copie;

– dacă sunteţi reprezentaţi la depunerea cererii de către un împuternicit, acesta va prezenta documentul de împuternicire valid (procura notarială de împuternicire pentru persoanele fizice şi delegaţia de împuternicire pentru persoanele juridice) şi copia după CI/BI ale titularului de cerere şi împuternicitului. (Împuternicitul înlocuieşte titularul doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea);

 • dovada de la banca că deţin cont bancar că activ;

 • adeverinţa eliberată de Primăria pe raza căreia se găseşte terenul pe care îl utilizează şi cu care sunt înscrişi în Registrul Agricol.– Adeverința tip comunicată de APIA la Primării în 2013;

 • dacă în 2013 se utilizează suprafeţe mai mari sau mai mici faţă de suprafaţa determinată în campania anterioară, vor trebui prezentate documentele doveditoare ale dreptului de utilizare pentru suprafeţele care se modifică(titlul de proprietate, contract de arendă, de închiriere, concesiune, contracte de arendă anulate, contracte de vânzari, donații, etc.) – original și copie;

În campania 2013, completarea şi depunerea cererii se realizează electronic, folosind aplicaţia IPA-Online la adresa: http://lpis.apia.org.ro/ . Fermierii pot accesa această aplicaţie folosind contul de utilizator. Contul şi parola de utilizator se pot obtine accesând site-ul http://lpis.apia.org.ro/  pe  link-ul  Parola acces IPA ONLINE  unde se vor solicita ID-ul unic de înregistrare la APIA: RO………..  şi codul numeric personal. In situaţia în care se întâmpină probleme la accesare, fermierii pot solicita centrelor locale sau judeţean APIA Bihor să furnizeze parola. Parola va fi comunicată numai la sediul APIA la care s-a facut înregistrarea. În situaţia în care aţi uitat parola, accesaţi site-ul APIA.