fbpx

APIA anunta: este interzisa arderea miristilor

ardere miristeAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Județean Bihor (APIA Bihor) informează cu privire la obligaţia fermierilor de a respecta Bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC 5 şi GAEC 8).

 

26 Iulie 2013

12:18

Conform acestor prevederi nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum şi a vegetaţiei pajiştilor permanente.

Referitor la GAEC 5, precizăm că nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil, obiectivul acestei condiţii fiind menţinerea materiei organice în sol prin aplicarea măsurilor de gestionare minimă a miriştilor. Agricultorii care utilizează teren arabil (inclusiv pajişti temporare) nu trebuie să ardă miriştile şi/sau resturile vegetale rezultate după recoltarea culturilor (paie de cereale păioase, vreji de plante proteice sau de cartof, coceni de porumb, tulpini de floarea soarelui, rapiţă ş.a.), inclusiv miriştile sau iarba rămasă după cosirea pajiştilor temporare.

Referitor la GAEC 8, precizăm că nu este permisă arderea vegetaţiei pajiştilor permanente, obiectivul acestei condiţii fiind menţinerea unui nivel minim de întreţinere a solului prin protejarea pajiştilor permanente. Agricultorii care utilizează pajişti permanente nu trebuie să ardă vegetaţia, inclusiv iarba rămasă după cositul pajiştilor. 

Agricultorilor care nu respectă această condiţie li se vor aplica reduceri la suma totală de plată, conform modului de aplicare a reducerilor şi excluderilor pentru nerespectarea GAEC, indiferent de suprafaţa arsă si poate ajunge pana la excluderea totala din una sau mai multe scheme de ajutor si se poate aplica pentru unul sau mai multi ani calendaristici.

transmite directorul executiv APIA Bihor, Florian Pavel