fbpx

Intocmirea actului de deces. Reglemetari legale

Monument Cimitir RulikowskiChiar dacă nu ne dorim, e important să știm cum să facem față unui deces, cel puțin din punct de vedere legal. 

 

31 August 2014

15:10

Întocmirea actului de deces se face la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, la primăria unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs decesul. Documentul se întocmește în baza declaraţiei verbale realizată de unul din membrii familiei sau, în lipsa acestora, de către medic sau alt cadru medical din unitatea sanitară unde s-a produs decesul, sau orice persoană care are cunoştinţă despre deces, în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei.

La declararea decesului, declarantul depune următoarele acte:

  • Certificat medical constatator al decesului, care trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, semnătura şi parafa medicului care a făcut constatarea, sigiliul şi ştampila unităţii sanitare; în cuprinsul certificatului medical trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări, şi înscrisă cu majuscule
  • Certificatul de naştere şi căsătorie, după caz, al decedatului
  • Actul de identitate al decedatului
  • Livretul militar sau, după caz, adeverinţa de recrutare a celui decedat
  • Actul de identitate al declarantului, în fotocopie

În cazul în care declarantul nu poate prezenta certificatele de stare civilă şi/sau actul de identitate ale persoanei decedate, aceasta declară în scris, motivul neprezentării acestora, precum şi datele de stare civilă ale decedatului.

 

Ciprian Costa