fbpx

Se majoreaza preturile serviciilor de apa si canalizare

apa receCompania de Apă Oradea (CAO) crește prețurile serviciilor oferite.

 

13 Iunie 2014

09:26

De la 01 Iulie 2014, CAO dorește majorarea prețurilor la apă și canalizare. Scumpirile sunt determinate de cerinţele Contractului de Finanţare nr. 12295/21 Aprilie 2011 încheiat cu Ministerul Mediului şi Pădurilor  în baza Deciziei de Aprobare nr. C (2011) 2034 din data de 05 Aprilie 2011 a Comisiei Europene şi a Ordinului nr. 1253/15 Aprilie 2011, a prevederilor Contractului de delegare de gestiune nr.1/19666/11 Septembrie 2009 modificat şi completat prin Actele adiţionale subsecvente precum şi Avizului ANRSC nr.211838/11 Iunie 2014.

Noile tarife (propuse) le puteți consulta în imaginea de mai jos:

Tarife noi la apa

 

Ciprian Costa